Zawiadomienie o zawarciu umowy (wygasły...)

Wołczyn, dnia 04.06.2007 r.

WOK-PRZET-2/1/07


ZAWIADOMIENIE
O ZAWARCIU UMOWY


Wołczyński Ośrodek Kultury na podstawie zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

pn. „Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Szymonkowie”.

zawarła umowę o wykonanie robót budowlanych. Wykonanie zadania powierzono p. Markowi Mierzchale, prowadzącemu działalność gospodarczą pn.

Zakład Usługowo-Handlowy Marek Mierzchała
46-220 Byczyna
ul. 3 Maja 8

Termin składania ofert upłynął w dniu 07.05.2007 r. godz. 12.00.
Miejsce składania ofert – Wołczyński Ośrodek Kultury, ul. Opolska 2, 46-250 Wołczyn,
Jedynym kryterium wyboru oferty była cena oferty.


Dyrektor
Wołczyńskiego Ośrodka Kultury

mgr Rafał Neugebauerpowrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Rafał Neugebauer dnia 08.06.2007
Opublikowana przez Rafał Neugebauer dnia 08.06.2007. Wygasa 29.06.2007. Odsłon 788, Wersja 1
Początek strony