ZAPYTANIE OFERTOWE (wygasły...)

 

Wołczyn, dnia 25.10.2011 r.

Numer sprawy: L. dz. 451/2011

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I.  Nazwa i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego                           Wołczyński Ośrodek Kultury, ul. Opolska 2,  46-250 Wołczyn

                                                              NIP 751-15-12-414

Telefon i faks:                                         77 4188 692

Adres strony internetowej                        www.dom-kultury-wolczyn.eu

Godziny urzędowania administracji:      8 00 - 16 00

                W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Markotowie Dużym w następujący sprzęt:

  • 1. Telewizor 42 calowy LCD - 1 szt.
  • 2. Zestaw kina domowego - 1 szt.
  • 3. Projektor multimedialny - 1 szt.
  • 4. Ekran przenośny do projektora - 1 szt.
  • 5. Komputer przenośny (laptop) - 1 szt.
  • 6. Stolik pod projektor multimedialny - 1 szt.
  • 7. Zestaw nagłośnieniowy - 1 kpt.

Szczegółowy opis specyfikacji sprzętu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Oprócz ceny proszę również o podanie warunków (okresu) gwarancji.

 

                Jednocześnie informuję, że w/w sprzęt wynien zostać dostarczony do Zamawiającego najpóźniej 10 dni począwszy od dnia złożenia zamówienia/podpisania umowy.

Forma płatności: PRZELEW w terminie 14 dni od dnia dostarczenia sprzętu i wystawienia faktury VAT .

 

Ofertę zawierającą w/w informacje proszę złożyć do dnia 3 listopada 2011 r. do godz. 12.00

 

Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres: Wołczyński Ośrodek Kultury, 46-250 Wołczyn, ul. Opolska 2,

- za pośrednictwem faksu: 77 4188 692 lub

- za pośrednictwem poczty elektronicznej:  info@dom-kultury-wolczyn.eu

 

                W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie podpisania umowy.

 

                                                                          Rafał Neugebauer

DYREKTOR

Wołczyńskiego Ośrodka Kultury 

          

 

 

 

 

 

 

 

 


powrót...
Wersja : 1 2 
Informacja wytworzona przez Rafał Neugebauer dnia 25.10.2011
Opublikowana przez Rafał Neugebauer dnia 25.10.2011. Wygasa 15.11.2011. Odsłon 1494, Wersja 2
Początek strony