za 2004 rok

Wykaz osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych w Gminie Wołczyn zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. (DZ. U. 1990 nr 16 poz. 95 z późn. zmianami)Radni Rady Miejskiej Wołczyna

Antkowiak Waldemar

Bar Jan

Bartosiński Jan

Bogdanowicz Ludwik

Bury Stanisław

Kwaśnicki Mieczysław

Mały Szczepan

Maszkowski Krzysztof

Muraszko Jerzy

Nowak Ryszard

Sadowski Janusz

Sroka Radosław (mandat wygasł z związku z art. 190 ust. 2a ustawy z dnia 16.07.1998r - Ordynacja Wyborcza do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw [ t.j. Dz. U. 2003 nr 159 poz 1547])

Włos Bogusław

Zabłocka Elżbieta

Żebranowicz Waldemar

Mazurczak Krystyna (wybrana w wyniku wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wołczynie w dniu 4.09.2005r.)

 Burmistrz Miasta

Jan Leszek Wiącek

 Zastępca Burmistrza

Bogusław Adaszyński

 

Skarbnik Gminy

Szozda Katarzyna

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu BurmistrzaGrażyna Majcherska 

Kierownicy jednostek organizacyjnych Publiczne Gimnazjum w Wołczynie

Jan Kansy

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołczynie

Celina Zając

 Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołczynie

Wtold Lachowicz

 Szkoła Podstawowa w Krzywiczynach

Barbara Błaszczykiewicz

 Szkoła Podstawowa w Szymonkowie

Eulalia Domagała

 Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Dolnej

Elżbieta Dudek

Elżbieta Dudek - Korekta

 Szkoła Podstawowa w Szumie

Elżbieta Głuszko

 Szkoła Podstawowa w Skałągach

Barbara Marciniszyn

 Szkoła Podstawowa w Rożnowie

Alicja Jakubczyk

Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej

Lesław Czernik

 Dyrektor SP w Wąsicach :

Beata Krzyształowicz

Szkoła Podstawowa w Komorznie

Zbigniew Sławiński

 Przedszkole Publiczne w Wołczynie

Krystyna Bajer

 Przedszkole Publiczne w Wierzbicy Górnej

Wiesława Michalewska

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie

Jolanta Klasa

 Straż Miejska

Andrzej Szajniuk

 Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołczynie

Małgorzata Pieńkowska

 

Wołczyński Ośrodek Kultury

Rafał Neugebauer

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie Spółka z O.O.

Mariusz Pieńkowski - prezes zarządu - dyrektor spółki

Wypych Alicja - główna księgowa

Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 11.05.2007
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.05.2007. Odsłon 2669, Wersja 7drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony