Zarządzenie (wygasły...)


W związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonymi na dzień 25 września 2005r. p o w o ł u j e się obwodowe komisje wyborcze
w następujących składach osobowych :
powrót...
Załączniki:
zarz_432.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 08.09.2005
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.09.2005. Wygasa 26.09.2005. Odsłon 1956
Początek strony