za 2009 rok

Wykaz osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych w gminie Wołczyn zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. (j.t. Dz. u.
z 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zm.).

Oświadczenia składane do dnia 30 kwietnia 2010r., według stanu na dzień 31 grudnia roku ubiegłego

Jan Leszek Wiącek - Burmistrz Wołczyna

Bogusław Adaszyński - Z-ca Burmistrza

Beata Siwak - Sekretarz Gminy 

Katarzyna Szozda - Skarbnik Gminy

Andrzej Szajniuk - Komendant Straży Miejskiej

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

Grażyna Majcherska

Tadeusz Olejnik

Andrzej Maliński

Mieczysław Tymrakiewicz

Jednoosobowe Spółki z.o.o. gminy Wołczyn

Marek Mądrzycki - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie

Mariusz Pieńkowski - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie

Alicja Wypych - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie  

Instytucje Kultury

Rafał Neugebauer - Wołczyński Ośrodek Kultury

Małgorzata Pieńkowska - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołczynie

Jednostki Organizacyjne Gminy

Agnieszka Wilczek - Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie

Ewa Pluta -  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie

Ewa Włos - Gimnazjalno - Licealny Zespół Szkół w Wołczynie

Celina Zając - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wołczynie

Witold Lachowicz - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołczynie

Zbigniew Sławiński - Szkoła Podstawowa Komorzno

Eulalia Domagała - Szkoła Podstawowa w Szymonkowie

Beata Krzyształowicz - Szkoła Podstawowa w Wąsicach

Małgorzata Łacina - Szkoła Podstawowa w Skałągach

Lesław Czernik - Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej

Krystyna Bajer - Publiczne Przedszkole w Wołczynie

 

Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.05.2010
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 10.05.2010. Odsłon 1738, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 13  prawy
Początek strony