Informacja o wynikach naboru

 

I N F O R M A C J A

DYREKTORA WOŁCZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Z DNIA 02 CZERWCA 2006 R.

O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

W WOŁCZYŃSKIM OŚRODKU KULTURY

 

            Na podstawie art. 3 d ust. 1 i 2 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) w związku z zakończeniem procedury naboru, w wyniku którego dokonano wyboru kandydata na stanowisko młodszego instruktora w Wołczyńskim Ośrodku Kultury - podaję do publicznej wiadomości niezbędne informacje z postępowania konkursowego.

 

            W związku z przeprowadzeniem postępowania konkursowego

i n f o r m u j ę,

że na stanowisko młodszego instruktora została zatrudniona p. Agata Morawiec.

 

Uzasadnienie:

Pani Agata Morawiec ukończyła w toku postępowania kwalifikacyjnego uzyskała pierwsze miejsce pod względem liczby punktów.

Posiada wykształcenie wyższe, magisterskie, które zdobyła na Uniwersytecie Opolskiem, Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych, specjalność multimedialno-graficzna.

Jest stypendystką w ramach programu Sokrates/Erasmus w Niemczech

Ukończyła kurs oligofenopedagogiki w WOM w Opolu.

Posiada liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych na szczebli powiatowym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym.

Pozytywnie przeszedł całe postępowanie konkursowe.

W tym stanie rzeczy posiada wszelkie kwalifikacje jakie winien posiadać kandydat na w/w stanowisko.

 

 

D Y R E K T O R

Wołczyńskiego Ośrodka Kultury

 

mgr Rafał Neugebauer

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez Rafał Neugebauer dnia 02.06.2006
Opublikowana przez Rafał Neugebauer dnia 02.06.2006. Odsłon 2113, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony