Informacje ogólne

WITAMY  NA  STRONIE  INFORMACYJNEJ

PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO  W  WOŁCZYNIE

Nazwa urzędu:  PRZEDSZKOLE  PUBLICZNE

Kod:  46-250

Adres:  WOŁCZYN  ul. SIENKIEWICZA 1

Telefon/fax:  (077)4188385

Dyrektor:  KRYSTYNA  BAJER

NIP:  751-15-68-455

Regon:  530582701

Nr konta:  68887600090000189220000001

e-mail:  PP_WOLCZYN@POST.PL

Godziny pracy przedszkola:  6.00 - 16.00

Organ prowadzący:  GMINA WOŁCZYN

Organ nadzorujący:  OPOLSKI  KURATOR  OŚWIATY

Liczba oddziałów:  5

Liczba dzieci:  120

Zatrudnienie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego:

                                    dyplomowani  -  4

                                           mianowani  -  5

                                           kontraktowi  -  1

administracja i obsługa: 11 osób

 

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W WOŁCZYNIE  • Promuje zdrowie i szeroko pojętą więź ze środowiskiem rodzinnym.

  • Aktywny tryb życia, częsty kontakt z przyrodą ( spacery i wycieczki ).

  • Ekologiczny sposób życia, w zgodzie z przyrodą ( budzenie ciekawości otaczającym światem ).

  • Rozwija więź emocjonalną i poczucie wspólnoty z rodziną.

  • Wykorzystuje naturalne sytuacje do ukazania dobra, życzliwości i koleżeństwa.

  • Zapewnia dobrze zorganizowane zajęcia, w bardzo dobrze wyposażonym budynku.

  • Promuje szeroką ofertę zajęć dodatkowych.

  • Bardzo dobrze przygotowuje do szkoły.
CELE I ZADANIA  • Kontynuacja dobrych stron placówki, ze zwróceniem szczególnej uwagi na rozwijanie zdolności dzieci, pomoc każdemu wychowankowi mającemu trudności, ekologiczny tryb życia.


  • Współpraca ze środowiskiem – kontynuacja i rozszerzanie. Pozyskiwanie wszelkiej pomocy i środków do wysokiego poziomu pracy, osiągnięcie standardów i najlepszego funkcjonowania przedszkola i jego wychowanków.
ZAJĘCIA DODATKOWE


Język angielski, zajęcia gimnastyczno-korekcyjne i zajęcia umuzykalniające prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli w ramach zajęć dodatkowych, odpłatne przez rodziców.

 

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

6.00  -  7.30     Schodzenie się dzieci - zabawy indywidualne.

7.30  -  8.30     Indywidualna realizacja zadań edukacyjnych, dodatkowe działania dla

                        uzdolnionych. Wspólna zabawa z udziałem nauczyciela oraz zabawy

                        swobodne wg zainteresowań dzieci.

8.30  -  9.00     Zabiegi higieniczne. Śniadanie.

9.00  -  11.30   Zajęcia programowe.

                        Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka

                        - działania zespołowe

                        - z całą grupą

                        - praca indywidualna

                        Zabawy zorganizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym lub

                        w otoczeniu przedszkola: spacery, wycieczki.

11.30 - 12.10    Zabiegi higieniczne. Obiad - kultura spożywania posiłków.

12.10 - 14.00    Poobiedni relaks. W najmłodszej grupie leżakowanie ze słuchaniem

                         bajek, w grupach starszych wyciszanie za pomocą wybranych technik

                          relaksacyjnych. Dodatkowe zajęcia: umuzykalniające, gimnastyczno-

                          korekcyjne, język angielski. Praca z dzieckiem o indywidualnych

                          potrzebach rozwojowych.

14.00 -14.15      Zabiegi higieniczne. Podwieczorek.

14.15 - 16.00     Wspólne i indywidualne formy pracy z dzieckiem. Aktywność własna

                          dzieci, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu. Zajęcia wyrównawcze

                           z dzieckiem.

Informacja wytworzona przez Krystyna Bajer dnia 23.11.2007
Opublikowana przez Alicja Kwaśnicka dnia 23.11.2007. Odsłon 2400, Wersja 6drukuj
Wersja : lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 14  prawy
Początek strony