Zgłoszenie znalezienia dowodu osobistego

Zgłoszenie znalezienia dowodu osobistego

  Ogólny opis
  1. Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest zobowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy (miasta), Policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej, który niezwłocznie przekazuje dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu.

  2. Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, może również, bez zbędnej zwłoki, przekazać go posiadaczowi, który sam może zawiadomić najbliższy organ gminy (miasta) o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.

 Wymagane dokumenty
        Znaleziony dowód osobisty.

 Sposób dostarczania dokumentów
         Znaleziony dowód osobisty należy przekazać bezpośrednio  
         najbliższemu organowi gminy (miasta), Policji, innemu organowi 
         administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczpospolitej
         Polskiej.

 Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r. Nr 167 poz. 1131, z późn. zm.).

  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212). 

Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska-Florczak dnia 27.03.2015
Opublikowana przez Andrzej Maliński dnia 31.03.2015. Odsłon 603, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony