Brak aktualnych wiadomości. Poniższe pochodzą z archiwum.
Zarządzenie Nr 390/2009
Burmistrza Wołczyna
z dnia 04 czerwca 2009r.

więcej...
Aktualizacja: 04.06.2009 Utworzono: 04.06.2009
I N F O R M A C J A
Spis osób uprawnionych do głosowania
więcej...
Aktualizacja: 25.05.2009 Utworzono: 25.05.2009
Zarządzenie
w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych
więcej...
Aktualizacja: 21.05.2009 Utworzono: 21.05.2009
O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Wołczyna
z dnia 14.05.2009r.

więcej...
Aktualizacja: 14.05.2009 Utworzono: 14.05.2009
Komunikat Burmistrza Wołczyna w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.
Informuję, że zgodnie z art. 25 Ordynacji Wyborczej do Parlamentu Europejskiego z dnia 23 stycznia 2004r. - pełnomocnicy komitetów wyborczych mają pra
więcej...
Aktualizacja: 22.04.2009 Utworzono: 22.04.2009
Uchwała
Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Wołczyn do stanu faktycznego

więcej...
Aktualizacja: 26.03.2009 Utworzono: 26.03.2009
Zarządzenie
Burmistrza Wołczyna z dnia 26 marca 2009r.w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009r.


więcej...
Aktualizacja: 26.03.2009 Utworzono: 26.03.2009
Zarządzenie Nr 354/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc z przeznaczeniem do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń oraz plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2009r.
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2009 Utworzono: 20.03.2009
Zarządzenie Nr 352/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc z przeznaczeniem do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń oraz plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2009r.
więcej...
Aktualizacja: 17.03.2009 Utworzono: 17.03.2009
Informacja
o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
więcej...
Aktualizacja: 17.03.2009 Utworzono: 17.03.2009
Informacja
o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
więcej...
Aktualizacja: 17.03.2009 Utworzono: 17.03.2009
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 marca 2009 r.

więcej...
Aktualizacja: 11.03.2009 Utworzono: 11.03.2009
Wniosek
o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
więcej...
Aktualizacja: 18.02.2009 Utworzono: 18.02.2009
Informacja
Państwowej Komisji Wyborczej
więcej...
Aktualizacja: 18.02.2009 Utworzono: 18.02.2009
Wzór
Deklarcji zawierającej informacje niezbędne do dopisania do rejestru wyborców obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
więcej...
Aktualizacja: 18.02.2009 Utworzono: 18.02.2009

aktualne... Początek strony