Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Urząd Miejski w Wołczynie informuje, że przetwarza dane osobowe w zarejestrowanym w rejestrze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zbiorze danych osobowych wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r. poz. 391 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.);
 • ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 446);
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1515 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340);
 • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015 poz. 45 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195);

oraz przepisów wykonawczych do powyższych ustaw.

 

Urząd Miejski w Wołczynie informuje, że Administratorem Danych osobowych jest Burmistrz Wołczyna, mający siedzibę w Wołczynie przy ul. Dworcowej 1.

 

Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorze danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim przysługuje zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, na zasadach i w zakresie opisanym w art. 32 – 35 wyżej powołanej ustawy.

 

Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorze danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim przysługuje zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, na zasadach i w zakresie opisanym w art. 32 – 35 wyżej powołanej ustawy.

Informacja wytworzona przez dnia 28.07.2014
Opublikowana przez Kazimierz Kostera dnia 26.04.2016. Odsłon 528, Wersja 6drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony