Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Urząd Miejski w Wołczynie informuje, że przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów:

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;
 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
 • ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego;
 • ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;
 • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym;
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 • ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
 • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem";

oraz przepisów wykonawczych do powyższych ustaw.

 

Urząd Miejski w Wołczynie informuje, że Administratorem Danych osobowych jest Burmistrz Wołczyna, mający siedzibę w Wołczynie przy ul. Dworcowej 1.

 

Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorze danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim przysługuje zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, na zasadach i w zakresie opisanym w art. 32 – 35 wyżej powołanej ustawy.

 

Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorze danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim przysługuje zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, na zasadach i w zakresie opisanym w art. 32 – 35 wyżej powołanej ustawy.

Informacja wytworzona przez dnia 28.07.2014
Opublikowana przez Kazimierz Kostera dnia 06.10.2017. Odsłon 707, Wersja 8drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony