OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO ŻŁOBKA GMINNEGO W WOŁCZYNIE

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

DO ŻŁOBKA GMINNEGO WOŁCZYNIE

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 33/2019 Burmistrza Wołczyna z dnia 01 lutego 2019 r. ustala się termin rekrutacji dzieci do Żłobka Gminnego w Wołczynie

 

od dnia 11lutego 2019 r. do dnia 11 marca 2019 r.

 

Kryteria przyjęcia dzieci do Żłobka:

- zamieszkanie dziecka wraz z rodzicem/prawnym opiekunem na terenie gminy Wołczyn.

W przypadku większej liczby zgłoszeń do Żłobka Gminnego w Wołczynie w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

1) z rodzin wielodzietnych (troje i więcej);

2) z orzeczeniem o niepełnosprawności;

3) obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących lub uczących się w systemie dziennym;

4) matki lub ojca samotnie je wychowującego;

5) umieszczone w rodzinie zastępczej;

6) rodzeństwa dziecka już uczęszczającego do Żłobka.

 

Przyjmowanie dziecka do Żłobka rozpoczyna się na podstawie Karty zapisu dziecka do żłobka, którą należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołczynie - Biuro Obsługi Interesanta (parter).

Karta zapisu dziecka do żłobka będzie dostępna:

- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołczynie http://bip.wolczyn.pl

- w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołczynie – Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji pok. 37 (II piętro).                                                                                                                       Burmistrz Wołczyna


                                                                                                                    mgr Jan Leszek Wiącek

Załączniki:
1) Karta zapisu do Żłobka Gminnego w Wołczynie
2) Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r.w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej wysokości za wyżywienie dziecka w żłobku
3)
Zarządzenie nr 33/2019Burmistrza Wołczyna z dnia 01 lutego 2019 rokuw sprawie przeprowadzenia pierwszej rekrutacji do Żłobka Gminnego w Wołczynie (w tym zasady pierwszego postępowania rekrutacyjnego dzieci do Żłobka Gminnego w Wołczynie)

 
powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 01.02.2019
Opublikowana przez Marcin Kaczmarczyk dnia 01.02.2019. Wygasa 22.02.2019. Odsłon 31280
Początek strony