Budżet 2009

Projekt budżetu gminy Wołczyn na 2009 rok

Zarzadzenie Nr 291/2008

projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2009 r. 

załacznik 1

zalacznik 2

zalacznik 3

zalacznik 4

zalacznik 5

zalacznik 6

załącznik 7

zalacznik 8

zalacznik 9

zalacznik 10

zalacznik GFOS

zalacznik 12

Informacja o stanie mienia komunalnego

 

Uchwała 459/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wołczyn na 2009 r.

 

Uchwała Nr 460/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Wołczyn

 

Uchwała Nr XXV/206/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2008 r.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

załącznik nr 11

załącznik nr 12

 

Uchwała Nr XXVI/209/2009 Rady Miejskiej w Wolczynie z dnia 19.02.2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na rok 2009

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

Uchwała Nr XXVII/220/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25.03.2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na rok 2009

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

Uchwała Nr XXVIII/227/2009 Rady Miejskiej w Wolczynie z dnia 22.04.2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wolczyn na rok 2009

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 

Uchwała Nr XXX/238/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29.06.2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na rok 2009

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy Wołczyn za I półrocze 2009 roku

dochody bieżące

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

wydatki wg jednostek budżetowych

przychody i rozchody

zadania zlecone

zadania na podstawie porozumień

dochody własne

plan finansowy MiGBP

plan finasowy WOK

przychody i wydatki GFOSiGW

 

Uchwała Nr 265/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt.: opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I pólrocze 2009 r.

 

XXXI/249/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30.09.2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn

zalacznik nr 1

zalacznik nr 2

zalacznik nr 3

zalacznik nr 4

 

Uchwała Nr XXXII/253/2009 RadyMiejskiej w Wołczynie z dnia 04.11.2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na rok 2009

zalacznik nr 1

zalacznik nr 2

zalacznik nr 3

zalacznik nr 4

 

Uchwała Nr XXXIII/279/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25.11.2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2009 r.

zalacznik nr 1

 

Uchwała Nr XXXIV/282/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22.12.2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2009 rok

zalacznik nr 1

zalacznik nr 2

zalacznik nr 3

Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.04.2010
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.04.2010. Odsłon 1876, Wersja 19drukuj
Wersja : lewy  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Początek strony