Zarządzenia Kierownika Urzędu 2011

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 36/2011, Z dnia: 26.09.2011, Zmieniana:  
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 24/2009 Burmistrza Wołczyna z dnia 22 maja 2009 r. dot. maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika i zastępcy kierownika jednostki budżetowej gminy Wołczyn
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2011 , wersja 1
Numer: 35/2011, Z dnia: 16.09.2011, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy dla Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 20.09.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 20.09.2011 , wersja 1
Numer: 34/2011, Z dnia: 14.09.2011, Zmieniana:  
w sprawie ustanowienia operatorów ds. obsługi informatycznej
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Załączniki:
zarz_34.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 14.09.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 20.09.2011 , wersja 2
Numer: 33/2011, Z dnia: 14.09.2011, Zmieniana:  
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Załączniki:
zarz_33.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 20.09.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 20.09.2011 , wersja 1
Numer: 31/2011, Z dnia: 02.09.2011, Zmieniana:  
W sprawie zmian regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 06.09.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.09.2011 , wersja 1
Numer: 30/2011, Z dnia: 30.08.2011, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą : Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2011/2012 na podstawie szkolnych biletów miesięcznych.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2011 , wersja 1
Numer: 29/2011, Z dnia: 22.08.2011, Zmieniana:  
W sprawie zmian zarządzenia nr 55/2010 z dnia 31.12.2010 r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 06.09.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.09.2011 , wersja 1
Numer: 28/2011, Z dnia: 05.08.2011, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w Urzędzie Miejskim w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 05.08.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.08.2011 , wersja 1
Numer: 27/2011, Z dnia: 03.08.2011, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.08.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.08.2011 , wersja 1
Numer: 26/2011, Z dnia: 25.07.2011, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 01.08.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 01.08.2011 , wersja 1
Numer: 25/2011, Z dnia: 07.07.2011, Zmieniana:  
W sprawie wprowadzenia rejestru umów w Urzędzie Miejskim w Wołczynie.
Załączniki:
zarz_25.doc
zarz_25.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.07.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 01.08.2011 , wersja 2
Numer: 24/2011, Z dnia: 05.07.2011, Zmieniana:  

w sprawie wprowadzenia rejestru upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Miejskim
w Wołczynie

Załączniki:
zarz_24.doc
Informacja wytworzona przez dnia 06.07.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.07.2011 , wersja 1
Numer: 23/2011, Z dnia: 30.06.2011, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2011/2012"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 01.07.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 01.07.2011 , wersja 1
Numer: 22/2011, Z dnia: 30.06.2011, Zmieniana:  
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wołczynie
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 30.06.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.06.2011 , wersja 1
Numer: 21/2011, Z dnia: 20.06.2011, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zmówienia pod nazwą: "Dostarczanie ciepła - na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wołczynie do obiektu przy
ul. Dworcowej 1 w Wołczynie."
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 24.06.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 24.06.2011 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony