Zarządzenia Kierownika Urzędu 2011

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 1/2011, Z dnia: 03.01.2011, Zmieniana:  
W sprawie planu inwentaryzacji na rok 2011.
Załączniki:
zarz_1.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 03.08.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.08.2011 , wersja 1
Numer: 3/2011, Z dnia: 03.01.2011, Zmieniana:  
W sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów źródłowych.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 03.01.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.03.2011 , wersja 2
Numer: 2/2011, Z dnia: 03.01.2011, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia kwot ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
Załączniki:
zarz_2.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 03.01.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.03.2011 , wersja 2
Numer: 4/2011, Z dnia: 17.01.2011, Zmieniana:  

w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 17.01.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.03.2011 , wersja 2
Numer: 5/2011, Z dnia: 17.01.2011, Zmieniana:  
W sprawie oddelegowania pracowników Urzędu Miejskiego w Wołczynie do prac spisowych w Gminnym Biurze Spisowym w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 17.01.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.03.2011 , wersja 3
Numer: 6/2011, Z dnia: 24.01.2011, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych
Załączniki:
zarz_6.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 24.01.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.03.2011 , wersja 3
Numer: 7/2011, Z dnia: 24.01.2011, Zmieniana:  
W sprawie zmiany Regulaminu Pracy dla Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
zarz_7.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 24.01.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.03.2011 , wersja 2
Numer: 8/2011, Z dnia: 03.02.2011, Zmieniana:  
W sprawie: Przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Remont dróg na terenie Wołczyna.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 03.02.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.03.2011 , wersja 2
Numer: 9/2011, Z dnia: 08.02.2011, Zmieniana:  
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
zarz_9.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 08.02.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.03.2011 , wersja 3
Numer: 10/2011, Z dnia: 07.03.2011, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia następujących postępowań o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Wołczyn."
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.03.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.03.2011 , wersja 2
Numer: 11/2011, Z dnia: 07.03.2011, Zmieniana:  
w sprawie określenia listy rodzajów przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Wołczynie
Załączniki:
zarz_11.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 16.03.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.03.2011 , wersja 1
Numer: 12/2011, Z dnia: 15.03.2011, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację celu publicznego gminy Wołczyn z zakresu sportu w 2011 r.

Załączniki:
zarz_12.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 16.03.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.03.2011 , wersja 1
Numer: 13/2011, Z dnia: 16.03.2011, Zmieniana:  
w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych
Załączniki:
zarz_13.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 17.03.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 17.03.2011 , wersja 1
Numer: 14/2011, Z dnia: 21.03.2011, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia następujących postępowań o udzielenie zamówienia pod nazwą " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Wołczyńskiej oraz wodociągów w miejscowościach: Bruny - Jędrzejowice, Bruny - Chomątko, Świniary Małe, Szymonków, Duczów Mały - Jedliska. Etap I Budowa wodociągów"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.03.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 21.03.2011 , wersja 1
Numer: 15/2011, Z dnia: 10.05.2011, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia następujących postępowań o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 650 000 zł."
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.05.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 10.05.2011 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony