Zarządzenia Kierownika Urzędu 2011

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  
Numer: 47/2011, Z dnia: 21.11.2011, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji, której zadaniem będzie przeprowadzenie rozliczenia dotacji przyznanej z budżetu gminy Wołczyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 23.11.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.11.2011 , wersja 1
Numer: 48/2011, Z dnia: 24.11.2011, Zmieniana:  
W sprawie zmiany Regulaminu pracy dla Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 29.11.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.11.2011 , wersja 1
Numer: 49/2011, Z dnia: 12.12.2011, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Załączniki:
zarz_49.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 13.12.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.12.2011 , wersja 1
Numer: 51/2011, Z dnia: 22.12.2011, Zmieniana:  
W sprawie zmian Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wołczynie.
Załączniki:
zarz_51.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.12.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.12.2011 , wersja 1
Numer: 52/2011, Z dnia: 29.01.2012, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu spisowego.
Załączniki:
zarz_52.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 03.01.2012.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.01.2012 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony